Filmotip značenje

Filmotip je posebna vrsta filma koja se koristi u grafičkoj industriji za štampanje. Ovaj film se koristi za prikazivanje slika ili dizajna koji će se kasnije preneti na papir ili druge materijale pomoću štamparskih mašina. Prvo, potrebno je napraviti matricu za štampanje, a to se obično postiže pomoću procesa koji se zove svetlosna litografija. U ovom procesu, slika ili dizajn se prvo digitalno reprodukuje na filmotipu. Zatim se ovaj filmotip stavlja na ploču koja je prekrivena osvetljivim materijalom. Kada se ova ploča izloži svetlosti, delovi koji su prekriveni filmotipom ostaju neosvetljeni. Na kraju, koristi se hemijski proces da se ukloni neosvetljeni materijal i ostavlja se samo slika ili dizajn koji će se štampati. Filmotipovi su veoma precizni u reprodukciji detalja dizajna, što ih čini idealnim za štampanje složenih i fino detaljnih grafika. Takođe, pošto se postupak reprodukcije odvija digitalno, moguće je vrlo lako praviti kopije bez gubitka kvaliteta.

Komentari