Flerovijum značenje

Flerovijum je veštački element sa hemijskim simbolom Fl i atomskim brojem 114. To je veoma retka i nestabilna supstanca koja se ne javlja prirodno na Zemlji. Element je nazvan u čast ruskih fizičara Georgija Flerova i Jurija Oganjesana, koji su bili pioniri u sintezi teških elemenata. Flerovijum spada u grupu elemenata poznatu kao super-teški elementi, koji se nalaze na kraju periodnog sistema elemenata. Ovi elementi generalno imaju veoma nestabilne jezgre, što ih čini veoma radioaktivnim. Flerovijum ima najkraće poznato poluvreme raspada od svih super-teških elemenata, što znači da se brzo raspada i oslobađa radioaktivno zračenje. Zbog svoje instabilnosti, flerovijum je teško istražiti i mnogo toga još nije poznato o njegovim osobinama. Zbog kratkog poluvremena raspada, on ne postoji u značajnim količinama i ne može se koristiti u praktične svrhe. Cilj proučavanja flerovijuma i drugih super-teških elemenata jeste da se otkriju njihove fundamentalne osobine i razume kako funkcionišu nuklearne sile u ekstremnim uslovima. Flerovijum se sintetiše bombardovanjem lakših elemenata sa jonskim snopovima, što zahteva veoma specifične uslove i tehnike. Sintetičko flerovijum se obično proizvodi u laboratorijskim uslovima i veoma brzo se raspada na druge elemente. Iako flerovijum nema praktičnu primenu, proučavanje super-teških elemenata može dati uvid u fundamentalne zakone fizike i razumevanje strukture materije.

Komentari