Formom voluntarizma značenje

Formom voluntarizma se obično misli na pristup ili filozofiju koja stavlja poseban naglasak na volju. U filozofskom smislu, voluntarizam može predstavljati teoriju koja tvrdi da je volja osnovna ili dominantna svojstva uma, iznad razuma i emocija. Takođe, volontarizam se može odnositi na etički sistem koji propisuje da je moralna dobrota određena voljom, namerom ili željom, a ne posledicama dela ili akcija. S druge strane, voluntarizam ima svoju primenu i u sociologiji i politici, gde označava aktivno, svesno i dobrovoljno učestvovanje u društvenim akcijama, grupama ili organizacijama. Dakle, "formom voluntarizma" se može odnositi na pristup ili metod koji naglašava značaj volje, bilo u filozofiji, etici, sociologiji ili drugim oblastima.

Komentari