Fuhšvanc značenje

Reč "fuhšvanc" dolazi iz nemačkog jezika, tačnije od reči "Pfusch" koja znači "fušeraj" ili "neprofesionalno i nekvalitetno obavljen posao" i reči "wirtschaft" koja znači "privreda" ili "ekonomija". Dakle, "fuhšvanc" je termin koji se koristi u žargonu i označava neprofesionalnu uslugu ili posao koji je urađen na brzinu, loše i bez potrebnog znanja i truda. Koristi se uglavnom u negativnom kontekstu kako bi opisao posao koji nije ispunio očekivane standarde kvaliteta ili je urađen sa očiglednim nedostacima. Na primer, ako neko kaže "Ovo je pravi fuhšvanc!", znači da je nezadovoljan kvalitetom posla koji je obavljen. Termin se najčešće koristi u svakodnevnom govoru i među zanatlijama, građevinarima, majstorima, ali i šire kada se želi kritikovati nedovoljno kvalitetan rad u bilo kom kontekstu.

Komentari