Galijum značenje

Galijum je hemijski element sa simbolom Ga i atomskim brojem 31. To je mek metal srebrno-belog sjaja koji se po fizičkim svojstvima ponaša poput metala, ali ima relativno nisku tačku topljenja i ključanja. Galijum je prvi put izolovan 1875. godine i ime je dobio po Latinskom nazivu za Francusku - Gallia, odakle je poreklom naučnik koji ga je otkrio. Danas se najviše koristi u tehnologiji, elektronici i medicini. Jedna od najvažnijih osobina galijuma je da ima nisku tačku topljenja (oko 30°C), što ga čini idealnim za upotrebu u termometrima i termostatima. Takođe, galijum se koristi u elektronici za proizvodnju poluprovodnika, tačnije u LED diodama, solarnim panelima i mikročipovima. Još jedna primena galijuma je u medicini, gde se koristi za snimanje rendgenom. Galijum se daje pacijentima intravenski i koristi se za otkrivanje tumorskih ćelija i upalnih procesa u telu. Galijum je takođe važan za proizvodnju legura koje se koriste u industriji, kao i za proizvodnju ogledala, živine i drugih materijala. Takođe se koristi u proizvodnji baterija, termobrendirajućih uređaja i drugih elektronskih komponenti. Ukratko, galijum je element sa širokom primenom u tehnologiji, elektronici, medicini i industriji. Njegova niska tačka topljenja, električne osobine i druge karakteristike čine ga korisnim materijalom za različite svrhe.

Komentari