Gure značenje

"Gure" je reč iz baskijskog jezika, koja znači "naš" ili "našu" u zavisnosti od konteksta. Baski su etnička grupa koja živi u regionima severne Španije i jugozapadne Francuske, i njihov jezik, baskijski (euskara), je izolovan jezik, što znači da nije povezan sa drugim jezicima na svetu. Dakle, ako razgovaramo na baskijskom jeziku i koristimo reč "gure," govorimo o nečemu što pripada nama ili ima veze sa nama. Na primer, "gure etxea" znači "naša kuća".

Komentari