Habeas-korpus-akt značenje

Habeas-korpus-akt (Habeas Corpus Act) predstavlja ključni zakon ili pravni princip koji ima dugu tradiciju u engleskom pravu, a potom je prenesen i usvojen u pravnim sistemima mnogih drugih država. Ova zakonodavna odredba uspostavlja osnovno pravo pojedinca protiv nezakonitog zadržavanja ili pritvora. Termin "Habeas corpus" potiče iz latinskog jezika i može se prevesti kao "dovedi telo", što u suštini znači da vlasti moraju da privedu zatvorenika pred sud kako bi se utvrdila zakonitost njegovog pritvora. Ukratko, Habeas-korpus-akt omogućava da osoba koja veruje da je neosnovano ili nezakonito pritvorena može podneti zahtev sudu. Sud tada nalaže nadležnim organima da dovedu zatvorenika pred sud i iznesu opravdanje za njegovo zadržavanje. Ako sud utvrdi da ne postoji zakonit osnov za pritvor, osoba mora biti odmah puštena na slobodu. Ovaj pravni mehanizam je bitan element zaštite ljudskih prava i sloboda, jer sprečava arbitrarnu i neosnovanu zloupotrebu moći od strane vlasti. Na primer, Habeas-korpus-akt štiti pojedince od: 1. Nezakonitog hapšenja i zadržavanja bez optužnice 2. Tajnog pritvora bez pristupa sudu 3. Predugog pritvora bez suđenja Habeas-korpus-akt je prvi put formalizovan u Engleskoj kroz zakone donete tokom 17. veka, posebno u Habeas Corpus Actu iz 1679. godine. Iako su njegove osnove postavljene još ranije u istoriji engleskog prava, ova godina simbolizuje kodifikaciju prava koje je postalo ključni deo pravnog nasleđa mnogih demokratskih država širom sveta. U savremenim pravnim sistemima, Habeas-korpus načelo ostaje suštinsko za očuvanje sloboda i pružanje zaštite protiv zloupotreba od strane države.

Komentari