Hadž značenje

Hadž je islamski verski obred i jedan od pet stubova islama, što znači da je to jedna od osnovnih obaveza svakog muslimana. Hadž predstavlja hodočašće u svetu grad Meku u Saudijskoj Arabiji, koje svaki musliman, koji je fizički, mentalno i finansijski sposoban, treba da obavi bar jednom u životu. Obred se obavlja u određenom periodu islamskog lunarnog kalendara, tačnije u mesecu zul-hidždžetu (poslednjem mesecu islamske godine). Glavni deo hadža obuhvata nekoliko ključnih rituala koji imaju duboko religijsko značenje i simboliku. 1. **Ihram**: Počinje oblačenjem posebne bele odeće koja se zove ihram, simbolizujući čistoću i jednakost svih hodočasnika pred Bogom. Ujedno, ihram predstavlja odustajanje od svakodnevnih aktivnosti i posvećenje verskim dužnostima. 2. **Tavaf**: Obilaženje oko Kabe, svete građevine u Mekki, sedam puta u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Kaba je najvažniji sveti objekat u islamu i predstavlja duhovno središte muslimanskog sveta. 3. **Sa'i**: Odlazak između brežuljaka Safa i Merva, što predstavlja sećanje na potragu za vodom koju je činila Hadžara, supruga proroka Ibrahima (Avrama) i majka Ismaela. 4. **Boravak na Arafatu**: Ovo je najvažniji deo hadža, gde hodočasnici provode vreme u molitvi i meditaciji na planini Arafat. Dan boravka na Arafatu, poznat kao Dan Arafata, je vrhunac hadža. 5. **Ritualno bacanje kamenčića (Džamarat)**: Hodočasnici simbolično kamenuju tri stuba (džamarata) koji predstavljaju Šejtana (Sotone), podsećajući na Ibrahimov čin odbijanja iskušenja. 6. **Kurban**: Prinošenje životinjske žrtve, obično ovce, koze ili krave, u znak sećanja na Ibrahimovu (Avramovu) spremnost da žrtvuje svog sina kao čin poslušnosti prema Bogu. Hadž ne samo da simbolizuje fizičko putovanje već i duhovno putovanje prema bližem odnosu sa Bogom. Pored duhovne dimenzije, hadž je i velika društvena i kulturna manifestacija koja okuplja muslimane iz svih delova sveta, stvarajući osećaj jedinstva i bratstva među vernicima.

Komentari