Hadžiluk značenje

Hadžiluk je pojam koji se odnosi na versko putovanje muslimana, poznato kao hodočašće, do svetog grada Meke u Saudijskoj Arabiji. Ovo putovanje se smatra jednom od pet stubova islama, što znači da je to jedna od osnovnih religijskih obaveza svakog punoljetnog, mentalno i fizički sposobnog muslimana koji je finansijski u mogućnosti da ga obavi makar jednom u životu. Sam akt obavljanja hadžiluka poznat je kao hadž. Hadž se obavlja u mesecu Zul-hidže, dvanaestom mesecu islamskog lunarnog kalendara. Centralni deo hadžiluka uključuje niz rituala kao što su obilaženje Kaabe (sveta građevina u Meki) sedam puta, trčanje između brežuljaka Sava i Merva, boravak na Arefatu (poznato kao Dan Arefata), i simbolično bacanje kamenčića na stubove koji predstavljaju Sotonu u Mini. Pored verske dimenzije, hadžiluk ima i društveni i kulturni značaj. Okuplja muslimane iz svih delova sveta, omogućavajući im da podele svoje iskustvo vere, kulture i običaja. Nakon obavljanja hadžiluka, vernik se često naziva "hadžija" kao znak poštovanja i priznanja za njegovo duhovno putovanje. U širem kontekstu, izraz "hadžiluk" može se prizvati i za druga verska putovanja ili hodočašća u različitim religijama, ali uvek nosi ideju duhovne potrage i posvećenosti.

Komentari