Halucinacionalna značenje

Reč "halucinacionalna" je pridev koji se odnosi na halucinacije. Halucinacije su perceptivne obmane, odnosno doživljaji nepostojećih osjeta kao da su stvarni. Osoba koja halucinira može videti, čuti, mirisati, dodirivati ili osećati stvari koje zapravo ne postoje u stvarnosti. Halucinacionalno stanje može biti posledica različitih uzroka, uključujući psihijatrijske poremećaje poput šizofrenije, upotrebe psihoaktivnih supstanci, poremećaja spavanja, neuroloških oboljenja ili čak ekstremnog umora i stresa. Na primer, osoba pod uticajem narkotika može doživljavati halucinaciona stanja gde vidi ili čuje stvari koje nisu stvarne. U tom smislu, "halucinacionalna" može opisivati iskustvo, percepciju, događaj ili stanje koje je vezano za halucinacije. Na primer, halucinacionalna epizoda bi bila period tokom kojeg osoba doživljava halucinacije. Dakle, kad kažemo da je nešto "halucinacionalno," mislimo na to da je povezano s iskustvom ili stanjem koje uključuje halucinacije.

Komentari