Hard disk značenje

Hard disk, ili tvrdi disk, je uređaj za skladištenje podataka koji koristi magnetnu tehnologiju za trajno čuvanje informacija. Tvrdi diskovi su ključni elementi računara i drugih elektronskih uređaja jer omogućavaju korisnicima da sačuvaju velike količine podataka, kao što su operativni sistemi, aplikacije, dokumenti, muzičke datoteke, video zapisi i fotografije. Hard diskovi se sastoje od jednog ili više rotirajućih diskova (tanji) obloženih magnetno osjetljivim materijalom. Podaci se upisuju i čitaju s ovih diskova pomoću magnetnih glava koje se nalaze na pokretnim rucićima. Ove glave lebde vrlo blizu površine diskova i pomeraju se kako bi došle do određene tačke na disku gde se podaci snimaju ili čitaju. Postoji nekoliko vrsta tvrdih diskova, uključujući tradicionalne mehaničke tvrde diskove (HDD) i novije solid-state diskove (SSD). HDD-ovi su poznati po velikom kapacitetu i relativno niskoj ceni, dok su SSD-ovi brži, tiši i otporniji na fizička oštećenja jer nemaju pokretne delove. SSD-ovi su međutim obično skuplji po gigabajtu skladištenja u poređenju s HDD-ovima. Tvrdi diskovi se povezuju s matičnom pločom računara preko različitih interfejsa, od kojih su najčešći SATA (Serial ATA) i NVMe (Non-Volatile Memory Express). Kapacitet tvrdog diska može značajno varirati, od nekoliko stotina gigabajta do nekoliko terabajta, u zavisnosti od potrebe korisnika. Osim što se koriste u računarima, tvrdi diskovi se često nalaze i u drugim uređajima kao što su digitalni video rekorderi (DVR), serveri i mrežni skladišni uređaji (NAS). Hard diskovi su kritični za performanse sistema jer brzina pristupa podacima i brzina prenosa direktno utiču na ukupne performanse računara. Redovno pravljenje rezervnih kopija podataka na tvrdom disku je dobra praksa, posebno zbog rizika od kvarova i gubitka podataka. U suštini, tvrdi diskovi su fundamentalni elementi u modernoj računalnoj infrastrukturi, omogućavajući skladištenje i brzi pristup velikim količinama digitalnih podataka.

Komentari