Hlor značenje

Hlor (simbol Cl) je hemijski element koji se nalazi u periodnom sistemu elemenata. To je jedan od halogena, grupe elemenata koja se nalazi u 17. grupi. Hlor je gas bez boje i mirisa pod standardnim uslovima temperature i pritiska. Hlor se često koristi kao dezinfekciono sredstvo za vodu, kako za komunalne sistemima snabdevanja vodom tako i u bazenima. Hlor je veoma efikasan u uništavanju bakterija, virusa i drugih organizama koji mogu biti prisutni u vodi. Osim toga, hlor se takođe koristi u proizvodnji belog papira i drugih materijala, kao sredstvo za izbeljivanje jer ima sposobnost da oksiduje pigmente i ukloni nečistoće. Hlor je takođe važan u hemijskoj industriji kao reagens. Koristi se u proizvodnji plastike, recimo polivinil-hlorida (PVC), kao i raznih hemikalija, poput hloroformla i poliuretana. Hlor je takođe ključni sastojak nekih organskih jedinjenja, uključujući hlorovodoničnu kiselinu (HCl) i hlordan, koji se koristi kao insekticid. Međutim, hlor može biti i vrlo opasan ukoliko se koristi na neadekvatan način. Prekomerna izloženost hloru može izazvati iritaciju kože, očiju i disajnih puteva. Takođe, dugotrajna izloženost hloru može biti štetna po zdravlje, uključujući i probleme sa disajnim organima i karcinom. Zato je važno koristiti hlor i druge hemikalije sa oprezom, pridržavajući se propisanih bezbednosnih mera i preporuka.

Komentari