Hotimično značenje

Reč "hotimično" dolazi od prideva "hotimičan" i koristi se da opiše nešto što je namerno, smišljeno ili učinjeno svesno i s namerom. Kada kažemo da je nešto učinjeno hotimično, to znači da je osoba koja je nešto uradila to učinila s jasnom namerom i voljom, a ne slučajno ili nehotično. Na primer, hotimično izazivanje štete znači da je osoba svesno i namerno načinila određenu štetu, s ciljem da postigne neki rezultat ili posledicu. U pravnom kontekstu, hotimično ponašanje može imati ozbiljnije posledice u odnosu na nehotično ponašanje, jer podrazumeva direktnu odgovornost i svest o posledicama svojih dela. Dakle, hotimično znači s namerom, svesno i smišljeno, suprotno od slučajnog ili nehotičnog.

Komentari