Hronični bol značenje

Hronični bol je dugotrajan bol koji traje ili se ponavlja više od tri do šest meseci. Ova vrsta bola može rezultirati iz različitih zdravstvenih stanja, povreda ili bolesti. Nekad, hronični bol može postojati čak i bez poznatog uzroka, što može biti prilično frustrirajuće za pacijenta. Pojedini slučajevi hroničnog bola mogu biti posledica problema sa nervima ili nervnim sistemom, koji šalje signale bola čak i kada ne postoji fizička šteta. Ovo se često naziva "neuropatski bol". Važno je da se hronični bol shvati ozbiljno, zbog njegovog potencijala da negativno utiče na kvalitet života osobe. Hronični bol može dovesti do smanjene mobilnosti, smanjenja fizičke izdržljivosti, depresije, anksioznosti i problema sa spavanjem. Za razliku od akutnog bola, koji je signal da nešto nije u redu, hronični bol može biti prisutan i kada inicijalna povreda ili bolest više ne postoji. Akutni bol tipično prolazi kada je uzrok bola izlečen ili uklonjen. Lečenje hroničnog bola obično zahteva multidisciplinarni pristup, uključujući lekove, fizikalnu terapiju, promene u načinu života, psihološku terapiju i ponekad hirurške zahvate.

Komentari