Hunjadi značenje

Hunjadi je ime koje se najčešće odnosi na ugarsku plemićku porodicu Hunjadi (Hunyadi) koja je igrala značajnu ulogu u srednjovekovnoj istoriji Ugarske (današnja Mađarska) i centralne Evrope. Najpoznatiji član ove porodice je Janoš Hunjadi (János Hunyadi), poznat i kao Sibinjanin Janko na tlu Balkana. Janoš Hunjadi (oko 1387-1456) bio je istaknuti vojskovođa i državnik koji se borio protiv Osmanskog carstva. Najpoznatiji je po svojim vojnim podvizima, posebno po opsadi Beograda 1456. godine, gde je uspešno odbranio grad od turskih napada pod vodstvom sultana Mehmeda II. Za ovu pobedu zaslužan je i franjevački monah Sveti Ivan Kapistran, koji je motivisao branioce. Opsada Beograda je značajna istorijska tačka jer je zaustavila osmansko napredovanje u Evropu na neko vreme i dala priliku evropskim narodima da se pripreme za dalju odbranu od Osmanske ekspanzije. Porodica Hunjadi ima značajno mesto u mađarskoj i evropskoj istoriji. Janoš Hunjadi je bio otac Maćaša Korvina (Matija Korvin), koji je postao jedan od najpoznatijih i najvažnijih kraljeva Ugarske. Maćaš Korvin (Matijaš Korvin) je vladao od 1458. do 1490. godine i bio je poznat po svojim reformama i pokušajima da modernizuje državu, kao i po podršci umetnosti i kulturi. Porodica Hunjadi je igrača ključnu ulogu u odbrani hrišćanstva protiv Osmanskog carstva i u oblikovanju istorije srednjovekovne Ugarske i šire regiona centralne Evrope. Njihova ostavština je i danas prisutna, a njihova dela se pamte i proučavaju u istorijskim knjigama.

Komentari