Iberi značenje

"Iberi" je termin korišćen za označavanje ljudi ili naroda iz antičke Iberije. Reč "Iberia" ima dva glavna istorijska konteksta, koja su od posebnog interesa: 1. **Iberski poluostrvo:** U ovom kontekstu, Iberi (Iberi) su stari narodi koji su živeli na Iberskom poluostrvu, koje danas obuhvata teritoriju moderne Španije i Portugalije. Ovi narodi su tu živeli pre dolaska Rimljana u 3. veku pre nove ere. Postoji mnogo podataka o njihovoj kulturi i načinu života, ali su još uvek neke njihove društvene i kulturne karakteristike nedovoljno istražene. Iberski narod je bio poznat po svojim sofisticiranim urbanim centrima, metalurgiji i trgovačkim mrežama. Takođe, bili su podložni raznim uticajima, uključujući feničanske, grčke i kartaginjanske. 2. **Kavkaska Iberija:** Ovo je područje antičke Iberije koja je postojala na teritoriji današnje Gruzije. Ovaj region je bio jedno od nekoliko kraljevstava u Kavkazu i važio je za veoma uticajno mesto. Kraljevina Iberija bila je politički i kulturno značajna tokom antičkog perioda, naročito tokom rimskih i vizantijskih vremena. Perzijski i rimski uticaji ostavili su veliki pečat na ovom području. Ova antička kraljevina uspela je da održi svoju nezavisnost ili polu-autonomiju kroz vekove, zahvaljujući strateškom položaju i diplomatiji. U oba slučaja, termin "Iberi" predstavlja različite grupe ljudi koji su živeli tokom antičkog perioda, ali u potpuno različitim geografskim i kulturnim kontekstima. Danas, ove oblasti imaju bogatu istorijsku baštinu koja i dalje privlači interes istoričara i arheologa širom sveta.

Komentari