Ič značenje

Reč "ič" je kolokvijalni izraz koji se koristi u govornom jeziku na Balkanu, prvenstveno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori. Ovaj izraz služi za isticanje potpune negacije ili odsustva nečega. U suštini, "ič" znači "uopšte", "ni malo", ili "nimalo". Na primer, ako neko kaže "Nema ič hrane u frižideru," to znači da apsolutno nema hrane u frižideru. Reč je često korišćena u svakodnevnim razgovorima, ali se verovatno neće naći u formalmijem pisanju ili govoru. Upotreba ovog izraza može se smatrati dijalektalnom ili regionalnom obeležjem. Primeri upotrebe u rečenicama: 1. "Imaš li para? – Nemam ič." 2. "Da li te zanima taj film? – Ič me ne zanima." 3. "Jesi li gladan? – Ič nisam." Dakle, "ič" je izraz koji se koristi za pojačavanje negacije i naglašavanje potpune odsutnosti nečega.

Komentari