Ičoglan značenje

Reč "ičoglan" potiče iz turskog jezika i koristi se da označi mladića koji je bio član biračkog odeljenja u osmanskim dvorovima, posebno u janičarskom korpusu. "Ičo" ili "iç" znači unutra, dok "oglan" znači dečak ili mladić. U osmanskoj imperiji, ičoglani su bili mladići koji su, često tokom detinjstva, regrutovani kroz sistem poznat kao "devširma" (sakupljanje hrišćanske dece iz osvojenih teritorija) i odvojeni su da se obučavaju za različite službe u dvoru ili vojsci. Ičoglani su prošli rigorozan obrazovni i fizički trening kako bi postali kvalifikovani dvorjani, vojnici, ili administratori. Oni su mogli napredovati do važnih i uticajnih pozicija unutar osmanskog sistema moći. Na neki način, ičoglanski sistem je omogućavao društvenu mobilnost za mlade, čak i iz skromnih porekla, a u isto vreme je osiguravao lojalnost i zavisnost prema sultanu jer su ovi mladići bili odvojeni od svojih porodica i odgajani unutar osmanskog dvorca. U savremenom srpskom jeziku, termin "ičoglan" može imati i neki pejorativni kontekst, koristeći se za označavanje nekoga ko je u podređenom položaju ili ko slepo služi nekome drugome, često na ponižavajući način. Na primer, može se upotrebiti u razgovornom jeziku da opiše osobu koja se ponaša uslužno do te mere da se zanemaruje sopstveno dostojanstvo.

Komentari