Identičan značenje

Reč "identičan" potiče iz latinskog jezika i znači "potpuno isti" ili "u svemu jednak". Kada kažemo da su dve stvari identične, to znači da nema nikakvih razlika između njih u bilo kojem pogledu. Na primer, identični predmeti imaju iste karakteristike kao što su oblik, veličina, boja i druge osobine. Identičnost može biti korišćena u različitim kontekstima. U matematici, identitet označava jednakost koja je uvek tačna, bez obzira na vrednosti uključenih promenljivih. U genetici, identični blizanci su blizanci koji potiču iz iste jajne ćelije i imaju identičan genetički materijal. Generalno, kada koristimo reč "identičan" u svakodnevnom govoru, želimo da naglasimo da nema nikakvih razlika između upoređenih objekata, osoba, koncepta ili situacija. Na primer, "Njihove ideje su identične" znači da te ideje ne sadrže nikakve razlike među sobom.

Komentari