Identifikovanom informacijom značenje

Identifikovana informacija je termin koji se odnosi na podatke koji su direktno ili indirektno povezani sa konkretnom osobom ili entitetom. Ova vrsta informacija obično uključuje detalje koji mogu jedinstveno identifikovati, kontaktirati ili locirati određenu osobu. Na primer, to može biti nečije ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, broj socijalnog osiguranja ili drugi lični identifikacioni broj. U kontekstu kompanija, to može biti njihov porezni identifikacioni broj, ime kompanije, adresu ili slično. Postoje stroga pravila i zakoni u mnogim zemljama koji regulišu kako se identifikovane informacije mogu sakupljati, koristiti i čuvati, posebno kada je u pitanju privatnost pojedinaca. U kontekstu informacione tehnologije, identifikovana informacija se često odnosi na lične podatke korisnika koji se prikupljaju putem web stranica, aplikacija ili drugih digitalnih alata. Ovi podaci se mogu koristiti za različite svrhe, uključujući personalizaciju korisničkog iskustva, targetirano oglašavanje, analizu korisnika i mnoge druge. Opet, postoji mnogo pravila i zakona koji regulišu ovu praksu, a kompanije često moraju zatražiti pristanak korisnika pre nego što prikupe ili iskoriste njihove identifikovane podatke.

Komentari