Idrntifikovanom informacijom značenje

Nažalost, izgleda da postoji greška u upitniku. "Idrntifikovanom informacijom" nema jasan značaj niti predstavlja poznat termin na srpskom jeziku. Moguće je da ste želeli da pitatate o "identifikovanoj informaciji". Ukoliko se misli na "identifikovanu informaciju", to bi značilo informaciju koja može da se direktno poveže sa određenom osobom ili subjektom. U kontekstu privatnosti i zaštite podataka, identifikovana informacija često se odnosi na lične podatke koji omogućavaju identifikaciju pojedinca, poput imena, adrese, broja telefona ili e-mail adrese. Ovi podaci se često štite zakonima koji regulišu njihovo prikupljanje, upotrebu i čuvanje, kako bi se zaštitila privatnost pojedinaca.

Komentari