Imanentni komplement značenje

Imanentni komplement je lingvistički pojam koji se odnosi na deo rečenice koji je neophodan za potpuno razumijevanje njenog značenja. Ovakav komplement se obično nalazi direktno posle glagola i predstavlja objekat ili cilj akcije. Na primer, u rečenici "Dragana je cvekla jabuku", "jabuku" je imanentni komplement glagola "cvekla" jer bez nje ne bismo znali šta je Dragana cvekla i rečenica ne bi imala puno značenje. Imanentni komplement može biti i izražen rečenicama. Ukoliko na primer imamo rečenicu "Marko zna da je Ana otišla", deo "da je Ana otišla" je imanentni komplement glagola "zna". Bez tog dela rečenice ne bi smo znali šta tačno Marko zna. Imanentni komplementi su veoma važni za strukturu rečenica i za njihovo značenje. Bez njih bi komunikacija bila neodređena i nejasna.

Komentari