Impliciranih značenje

Reč "impliciranih" dolazi od glagola "implicirati," što znači sugerisati ili podrazumevati nešto bez direktnog iznošenja. Kada kažemo da je nešto implicirano, to obično znači da se određena informacija ili zaključak mogu izvesti iz rečenog ili napisanog, iako nisu izričito navedeni. Na primer, ako neko kaže: "Mira nije došla na proslavu jer je mislila da će biti dosadno," implicirano je da Mira nije smatrala da će događaj biti zabavan, i to je razlog njenog odsustva. U ovom slučaju, zaključenje o Miri fakat nije direktno rečeno, već je podrazumevano - implicirano - iz konteksta. U širem smislu, "impliciranih" može se koristiti u raznim kontekstima gde se određene ideje, odgovornosti ili činjenice podrazumevaju na osnovu dostupnih informacija.

Komentari