Inauguraciji sistema značenje

Inauguracija sistema može se odnositi na formalno, često ceremonijalno, uspostavljanje ili pokretanje nekog sistema, pravila, plana, politike ili programa. Ovo je ključni trenutak kada sistem postaje zvanično operativan ili početak nečega novog. Pojam se najčešće koristi u politici za označavanje početka mandata predsednika ili nekog drugog visokog zvaničnika, ali se može koristiti i u mnogim drugim kontekstima. Na primer, ako se održava inauguracija novog obrazovnog sistema, to bi obično značilo da se novi obrazovni plan ili program prvobitno primenjuje ili uvodi u škole ili univerzitete. Taj događaj obično podrazumeva slavlje ili ceremoniju, govore od strane zvaničnika i druga obeležja koja potvrđuju promenu.

Komentari