Inaugural značenje

Reč "inaugural" potiče iz latinskog jezika i koristi se da opiše nešto što se odnosi na inauguraciju ili prvi događaj određene vrste. Na srpskom jeziku, "inaugural" obično označava nešto što je uvodno, početno ili što se odnosi na prvi put kada se nešto sprovodi. Na primer, kada govorimo o inauguraciji predsednika, mislimo na svečani čin polaganja zakletve i zvaničnog preuzimanja funkcije. Inauguralni govor predsednika bi onda bio prvi govor koji novi predsednik drži prilikom preuzimanja dužnosti. Takođe, možemo govoriti o inauguralnom izdanju neke publikacije, što znači njen prvi broj ili prvi put kada je objavljena. Osim u politikom kontekstu, reč se takođe može koristiti u širem smislu. Na primer, možemo reći da je neka konferencija ili događaj inauguralan ako se održava prvi put. Reč "inaugural" se često povezuje s posebnim ceremonijama ili radnjama koje označavaju početak nečega značajnog ili novog.

Komentari