Inherentnost značenje

Inherentnost potiče od latinske reči "inherens" što znači "ostajanje na". U savremenom korišćenju, termin inherentnost se koristi za opisivanje nečega što je prirodno, temeljno ili neodvojivo povezano sa nečim drugim. Drugim rečima, inherentne osobine su one koje su duboko ukorenjene i nisu promenljive. Na primer, definisati nečiju ličnost kao inherentnu znači da su te osobine, poput temperamenta, suštinski deo osobe, a ne nešto što su oni naučili ili preuzeli iz okoline. Takođe, možemo reći da je rizik inherentan deo investiranja, što znači da je rizik neodvojiv ili fundamentalan aspekt investiranja. Dakle, inherentnost je nešto što je urođeno, fundamentalno svojstvo ili karakteristika koja je prirodno prisutna u nečemu ili nekome. Ova reč se često koristi u pravu, filozofiji, psihologiji i drugim oblastima.

Komentari