Inherentnosti teorij značenje

Inherentnosti teorija se može odnositi na temeljne ili urođene osobine, karakteristike ili aspekte neke teorije. Drugim rečima, ovo bi bili elementi, principi ili pretpostavke koje su suštinski i neodvojivi deo određene teorije, što znači da teorija ne bi mogla da postoji ili da se razume bez njih. Na primer, inherentnost teorije evolucije je ideja prirodne selekcije – to je osnovna i neodvojiva komponenta ove teorije. Inherentnosti teorija mogu se odnositi i na ograničenja teorije, tj. na deficite teorije koji su posledica njene prirode ili strukture. Po definiciji, svaka teorija je ograničenog dometa – ne može obuhvatiti sve aspekte stvarnosti. Napokon, inherentnosti teorija se mogu odnositi na to kako različiti ljudi ili grupe tumače teorije. Ove interpretacije mogu značajno varirati zavisno od konteksta, prethodnog znanja, kulturnog okruženja, itd.

Komentari