Institucionalizacija značenje

Institucionalizacija se odnosi na proces uspostavljanja određenog društvenog ponašanja, pravila ili aktivnosti kao formalne i strukturirane norme unutar organizacije, društva ili grupe. Na jednostavniji način, to znači uspostavljanje nečega (na primer, neke prakse, ponašanja ili sistema) na takav način da postane formalno priznat i integrisan deo strukture društva ili organizacije. Ovaj proces može uključivati različite aspekte društvenog života, uključujući zakone, religijske prakse, obrazovanje, ekonomske i političke sisteme. U suštini, institucionalizacija je način da se neformalne norme, prakse ili interakcije pretvore u formalne i priznate elemente društva. To može imati i negativne konotacije, kao kad se određeno ponašanje smatra neprihvatljivim u društvu i kada osoba zbog toga biva smeštena u instituciju, poput psihijatrijske bolnice. Ovo može biti intenzivan i emotivan proces, koji može imati dubok uticaj na život pojedinca. Ipak, opšte pristale definicije institucionalizacije odnose se na formalizaciju i strukturiranje normi i pravila u društvu ili organizacijama.

Komentari