Interpolacija značenje značenje

Interpolacija je matematički metod koji se koristi za pronalaženje novih tačaka ili vrednosti unutar određenog opsega tačaka ili vrednosti koje već poznajemo. Cilj je da se dobije što bolja aproksimacija pravih vrednosti između poznatih tačaka. Na primer, ako znamo temperaturu u 9 ujutru i temperaturu u 5 popodne, koristeći interpolaciju možemo aproksimirati koja je mogla biti temperatura u podne, iako tu vrednost izričito ne znamo. Interpolacija se često koristi u različitim oblastima kao što su matematika, fizika, grafika, ekonomija, inženjerstvo, geografija... gde želimo napraviti glatke tranzicije između poznatih tačaka ili vrednosti. Bitno je naglasiti da je preciznost interpolacije direktno proporcionalna broju poznatih tačaka ili vrednosti - što je taj broj veći, to će rezultati interpolacije biti precizniji.

Komentari