Interpreterima značenje

Reč "interpreterima" je dativ i instrumental množine od reči "interpreter". "Interpreter" može imati više značenja u zavisnosti od konteksta u kojem se koristi. 1. **Prevodioci**: U najčešćem smislu, "interpreteri" se odnosi na osobe koje se bave usmenim prevođenjem jednog jezika na drugi. Oni rade na konferencijama, sastancima, sudovima ili u bilo kojoj situaciji gde je potreban usmeni prevod kako bi dve ili više osoba koje govore različite jezike mogle da komuniciraju. 2. **Programske aplikacije**: U svetu računarstva, "interpreteri" su vrste softverskih programa koji izvršavaju instrukcije napisane u nekom programskom jeziku bez potrebe za njihovim prethodnim prevođenjem u mašinski kod. Primjeri uključuju Python interpreter, Ruby interpreter itd. Ovi programi čitaju izvorni kod liniju po liniju i izvršavaju ga direktno. Kako god da se koristi, reč ukazuje na posredovanje ili prenošenje informacija sa jednog jezika na drugi, bilo da je taj "jezik" ljudski ili mašinski.

Komentari