Investicioni prinos značenje

Investicioni prinos označava povrat novca koji investitor dobija na uložena sredstva. Ovaj povrat može biti u obliku dobiti (ako je reč o investicijama u dionice ili obveznice), kamate (kod ulaganja u štednju ili obveznice), ili prihoda od iznajmljivanja (kod investicija u nekretnine). Investicioni prinos se obično izražava kao procenat uloženog kapitala. Na primer, ako investirate 100.000 dinara i na kraju godine zaradite 5.000 dinara, vaš investicioni prinos bi bio 5%. Investicioni prinos nije samo mera koliko se zaradilo, već i indikator rizika. Obično se pretpostavlja da investicije sa višim povratom donose veći rizik. Na primer, dionice obično donose veći povrat nego štedni računi, ali su i rizičnije jer njihova vrednost može i da opadne. Prilikom ocenjivanja investicije, važno je uzeti u obzir ne samo potencijalni prinos, već i rizik, porez i inflaciju. Takođe je bitno razumeti kako investicija odgovara vašim finansijskim ciljevima i vremenskom horizontu.

Komentari