Isagoga značenje

Reč "isagoga" dolazi iz grčkog jezika (Ἰσαγωγή, isagōgē), gde znači "uputstvo" ili "uvod". U širem smislu, isagoga predstavlja uvodni tekst koji objašnjava osnovne principe i metode nekog naučnog polja, filozofske škole ili tehnike. Takav tekst pruža čitaocu osnove potrebne za razumevanje složenijih i dubljih sadržaja koji slede. U teološkom kontekstu, Isagoga je takođe poznat pojam. Na primer, u hrišćanskoj literaturi, "Isagoge" koju je napisao Avguštin Hiponski ili neki drugi crkveni otac može da služi kao uvod u proučavanje svetih spisa ili teoloških doktrina. Filozofski, Isagoga može da se odnosi na uvodne eksplikacije filozofskih koncepata, posebno u vezi sa aristotelovskom ili neoplatonističkom tradicijom. U svakom slučaju, isagoga ima za cilj da postavi osnovne temelje i obezbedi osnovno razumevanje teme kako bi čitalac ili učenik bio spreman za dalje i dublje istraživanje.

Komentari