Izbaciti storij značenje

"Izbaciti storij" je izraz koji se koristi u kontekstu društvenih mreža, posebno Instagram-a, Facebook-a i Snapchat-a. "Storij" dolazi od engleske reči "story" koja znači "priča." Na ovim platformama, storiji su privremeni postovi koji su vidljivi za pratioce u periodu od 24 sata. Kada neko kaže da će "izbaciti storij," to znači da planira objaviti takvu vrstu sadržaja. To može biti bilo šta od fotografija, video klipova, tekstova ili čak kombinacija različitih medija. Storiji često služe da korisnici podele trenutne aktivnosti, misli, događaje ili bilo šta drugo što žele da podele sa svojim pratiocima, ali bez želje da to bude trajno prisutno na njihovom profilu. Nakon 24 sata, sadržaj automatski nestaje sa platforme, što storijama daje određenu prolaznost i efemeran karakter. Ovaj način objavljivanja omogućava korisnicima da budu spontaniji i manje opterećeni trajnošću onoga što dele.

Komentari