Japanski komarac značenje

Japanski komarac (Aedes japonicus) je vrsta invazivnog komarca koja potiče iz Japana, Koreje, Tajvana, Jugozapadne Kine i Okruga Rusije. Ova vrsta se prvi put pojavila u Evropi i Severnoj Americi krajem 20. i početkom 21. veka, i brzo je proširila svoj areal zbog svoje izvanredne sposobnosti prilagođavanja novim sredinama. Japanski komarac je prepoznatljiv po tamnom telu sa belim prugama na nogama i prsima. Odrasli komarci ove vrste obitavaju u šumskim oblastima, ali su takođe rasprostranjeni i u urbanim sredinama, posebno tamo gde ima mnogo vegetacije i stojeće vode. Što se tiče zdravstvenih rizika, japanski komarac je značajan jer može biti prenosilac brojnih bolesti. Između ostalog, može preneti virus Zapadnog Nila, encefalitis, dengue groznicu i chikungunya virus, iako za sada nije poznato da je glavni vektor tih bolesti u Evropi ili Severnoj Americi. Ova vrsta ima karakteristične larve koje se razvijaju u malim količinama stajaće vode kao što su stare gume, posude, bazeni za ptice ili čak i prirodne ispupčine u drveću. Zbog toga je izuzetno teško kontrolisati njihovu populaciju, a redovno eliminisanje stajaće vode oko domaćinstava je bitno za sprečavanje njihovog širenja. Borba protiv japanskog komarca uključuje kombinaciju mera, kao što su upotreba insekticida, biološke kontrole, kao i veće javno obrazovanje o tome kako smanjiti mesta za razmnožavanje ovih insekata. Japanski komarci su postali još jedna briga u već dugoj listi invazivnih vrsta koje utiču na ljudsko zdravlje i ekosisteme širom sveta.

Komentari