Jarak značenje

Jarak je pojam koji koristimo za merenje prostorne udaljenosti između dva objekta ili mesta. To je fizikalna veličina koja opisuje koliko prostora leži između dve tačke. Jarak se može izmeriti u različitim jedinicama, uključujući metre (u metričkom sistemu), stope i milje (u imperijalnom ili američkom sistema merenja). Takođe, vredno je napomenuti da se jarak odnosi samo na "fizički prostor" između tačaka i ne uzima u obzir potencijalne prepreke kao što su zgrade ili planine. Ako se gleda put od tačke A do tačke B preko brda, dužina puta će biti veća od pravolinijskog rastojanja (jarak) između tačaka. Pored gore navedenog, izraz "jarak" se može koristiti i u prenesenom značenju da označi emocionalnu distancu između ljudi ili figurativno vreme koje je potrebno da se dogodi nešto. Na primer, možemo reći da postoje veliki jarak (razlika) između dve političke ideje, ili da je do nekog događaja "još daleko" (još mnogo vremena preostaje do njegovog početka).

Komentari