Kablić značenje

"Kablić" je deminutivni oblik reči "kabl", što znači da označava manji kabl. Reč "kabl" se odnosi na izolovani provodnik ili sistem provodnika koji se koristi za prenošenje električne energije, signala ili podataka. Kada kažemo "kablić", obično mislimo na tanji ili kraći kabl, koji se koristi za manje ili specifične zadatke. Na primer, u svakodnevnom govoru, "kablić" se može odnositi na mali kabl za punjenje mobilnog telefona, USB kabl za povezivanje kompjutera sa drugim uređajima, ili slušalice sa tanjim provodnicima. Kada koristimo deminutiv, često izražavamo i neku vrstu umanjenja ili simpatičnosti u vezi sa predmetom o kojem se govori.

Komentari