Kaudalno značenje

Kaudalno je termin koji se koristi u anatomiji za označavanje položaja ili pravca prema repu, kod ljudi i drugih dvonožaca to bi značilo prema donjem delu tela ili stopalima. Ovaj termin dolazi od latinske reči "cauda" koja znači rep. Na primer, kaudalni deo kičme bi bio donji deo kičme, prema krsnom delu. Kaudalno se najčešće koristi u medicini i biologiji, obično za opisivanje položaja organa, tkiva ili delova tela u odnosu na ostale delove tela. Recimo, ako je nešto kaudalno u odnosu na srce, onda se to nalazi ispod srca, bliže stopalima. Ovo je veoma važno u medicini, posebno u anatomiji i hirurgiji. Nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje, ukoliko vam je potrebno još neko dodatno objašnjenje, slobodno me pitajte.

Komentari