Kavgadzijo značenje

Reč "kavgadzijo" dolazi od turske reči "kavga," što znači svađa ili borba, i sufiksa "-džija" koji je čest u srpskom jeziku i koristi se za opisivanje osoba koje se bave određenom aktivnošću ili koje imaju određenu osobinu. Dakle, kavgadžija bi mogao biti neko ko voli da se svađa, ko je sklon sukobima ili jednostavno neko ko se često nađe u konfliktima. U širem smislu, reč "kavgadžija" se koristi da opiše osobu koja je ratoborna, sklona konfliktima i neretko burnim raspravama. Ovakva osoba može biti temperamentna, brza na rečima i često se ne povlači lako iz sukoba. Moglo bi se reći da je u pitanju neko ko voli da nameće svoje mišljenje i često se ne slaže sa drugima bez žustre diskusije. U svakodnevnom govoru, korišćenje ove reči može imati i negativnu konotaciju, jer ukazuje na to da osoba može biti neprijatna za saradnju ili društvo zbog svoje sklonosti prema svađama i konfliktima.

Komentari