Kernel značenje

Kernel (jezgro) je centralni deo operativnog sistema računara koji ima ključnu ulogu u upravljanju sistemskim resursima i omogućavanju interakcije između hardvera i softvera. Kernel funkcioniše kao most koji omogućava komunikaciju između aplikacija (softverskog sloja) i fizičkog hardvera računara. Jedna od osnovnih funkcija kernela je upravljanje memorijom, odnosno raspodela i nadzor nad korišćenjem radne memorije od strane različitih procesa. Kernel takođe upravlja procesima, što uključuje kreiranje, planiranje izvršavanja, sinhronizaciju i terminaciju procesa. Pored toga, kernel upravlja uređajima i njihovim drajverima, obezbeđujući potrebne interfejse za rad sa hardverskim komponentama kao što su diskovi, tastature, displeji i mrežne kartice. Postoje različiti tipovi kernela, među kojima su najčešći: 1. **Monolitni kernel** – Sve osnovne operacije su integrisane u jedan veliki blok koda koji radi u privilegovanom režimu. Primeri uključuju Linux kernel. 2. **Mikrokernel** – Minimalizuje ključne funkcije koje se izvode u privilegovanom režimu. Ostale funkcije se obavljaju u korisničkom prostoru, što može povećati stabilnost i sigurnost. Primer za ovu strukturu je MINIX. Osim operativnih sistema za računare, kernel se može naći i u operativnim sistemima za mobilne uređaje, kao što su Android i iOS, gde isto tako igra vitalnu ulogu u obezbeđivanju nesmetanog rada uređaja. Kernel praktično omogućava rad računarskog sistema, nadzor nad radom programa, upravljanje sistemskim resursima i obezbeđivanje sigurnosti i stabilnosti celokupnog sistema. U svakodnevnom radu korisnik obično nije svestan prisustva kernela, ali upravo on omogućava efikasno i pouzdano funkcionisanje računara ili drugog elektronskog uređaja.

Komentari