Ko značenje

Reč "Ko?" je upitna zamenica koja se koristi da bi se postavilo pitanje o identitetu neke osobe. Kada neko pita "Ko?", želi da sazna ko je određena osoba ili ko je odgovoran za neku radnju ili situaciju. Evo kako bi mogao izgledati jedan opširniji odgovor: Recimo da si na žurci i neko zakuca na vrata. Ti čuješ kucanje i pitaš "Ko?". Na ovaj način postavljaš pitanje o tome ko se nalazi sa druge strane vrata, odnosno ko kuca. Odgovor na to pitanje može biti, na primer, "To sam ja, tvoj prijatelj Marko." Dakle, reč "Ko?" se koristi da bi se zatražila identifikacija osobe, bilo da se radi o tome ko je prisutan, ko je izvršio neku radnju ili ko je odgovoran za nešto. U široj upotrebi, može se koristiti i u apstraktnijim kontekstima, kao na primer u filozofskim ili literarnim raspravama kada se postavljaju pitanja o identitetu, ulozi ili prirodi određenih subjekata.

Komentari