Kodna rijec značenje

Kodna riječ je inačica izraza "kodna jedinica" i predstavlja simbolički ili numerički izraz koji se koristi za predstavljanje određenih informacija ili podataka. Kodne riječi se koriste u raznim oblastima, kao što su informatika, telekomunikacije, elektronika, matematika, i drugi. One služe za efikasnu i preciznu razmjenu podataka, komunikaciju između uređaja, programiranje računara, enkripciju podataka i mnoge druge svrhe. Kodne riječi mogu biti različite vrste, kao što su binarne, heksadecimalne, ASCII kod, Bar kod i mnoge druge. One se koriste za pretvaranje različitih informacija, simbola ili karaktera u formu koja se može lako prenositi, obrađivati ili čuvati. Na taj način, kodne riječi omogućavaju efikasnu razmjenu podataka između različitih sistema ili uređaja.

Komentari