Kohabitacija značenje

Kohabitacija je termin koji potiče iz latinskog jezika (cohabitation), i prevodi se kao "stanovanje zajedno". Termin se najčešće koristi za označavanje životnog partnerstva ili zajedničkog života dvoje ljudi koji nisu u braku. Najčešće, kohabitacija se odnosi na ljude koji su u ljubavnoj vezi i žive zajedno, ali moguće je takođe koristiti taj termin za osobe koje žive zajedno iz drugih niti ljubavnih niti rođačkih razloga. U mnogim zemljama, parovi koji su u kohabitaciji imaju određena pravna prava i obaveze slično kao i bračni parovi. To uključuje, na primer, prava na zajedničku svojinu, prava u slučaju razlaza, ali i obaveze kao što su međusobna finansijska podrška. Važno je naglasiti da pravni status kohabitacije varira od zemlje do zemlje, te je često predmet političkih, religijskih, socioloških i pravničkih debata. Neki smatraju kohabitaciju prihvatljivom i modernom alternativom braku, dok drugi smatraju da ona umanjuje važnost i vrednosti braka.

Komentari