Komparabilnost rezul značenje

Komparabilnost rezultata se odnosi na mogućnost da se rezultati istraživanja ili analize uporede. Ova komparacija može biti između različitih studija, podataka ili čak unutar istog seta podataka. Na primer, kada se provodi istraživanje, važno je da rezultati budu komparabilni kako bi se utvrdile međusobne veze. Ovaj koncept se takođe odnosi na statističke analize, gde je ključno da se podaci mogu porediti kako bi se izveli valjani zaključci. Da bi rezultati bili komparabilni, moraju biti izmereni na sličan način i da su dovoljno slični po svom karakteru da bi takvo poređenje bilo smisleno. Na primer, ako su rezultati ispitivanja u jednoj školi dobijeni koristeći drugačiju metodologiju ili skup kriterijuma u odnosu na drugu školu, ti rezultati možda neće biti komparabilni. Komparabilnost se takođe odnosi na standardizaciju mjerenja i izveštaje o rezultatima. Na primer, bez komparativnosti u finansijskom izveštavanju, teško bi bilo oceniti performanse preduzeća u odnosu na njegove konkurente ili industriju uopšte. U ovom slučaju, međunarodni računovodstveni standardi obezbeđuju okvir koji omogućava komparabilnost finansijskih izvještaja preko različitih preduzeća i jurisdikcija.

Komentari