Koncentrovano vino značenje

Koncentrovano vino je termin koji se može odnositi na različite vrste vina i metode proizvodnje, gde se zapravo akcenat stavlja na postizanje intenzivnijeg ukusnog profila. Ovde su dva glavna načina na koji se ovaj termin može interpretirati: 1. **Koncentracija aroma i ukusa u vinu**: - **Visokokvalitetne sorte grožđa**: Neke sorte grožđa prirodno proizvode vina sa bogatijim, složenijim i intenzivnijim aromama i ukusima. Na primer, vinogradar može da izabere grožđe sa niskim prinosom po hektaru, gde je svaka bobica koncentrisanija u aromama i šećerima. - **Zrenje i starenje**: Odležavanje vina u buretu ili boci može doprineti koncentrisanju ukusa. Procesi poput oksidacije i ekstrakcije tanina, vanilina i drugih aromatičnih jedinjenja iz hrastovih buradi doprinose intenzitetu ukusa. - **Tehnike vinifikacije**: Neke vinifikacione tehnike, poput produženog kontakta sa kožicom grožđa (maceracija), mogu dovesti do dobijanja vina sa bogatijim i koncentrisanijim profilom. Takođe, upotreba tehnikama poput malolaktičke fermentacije može dodati dimenziju kremastosti i složenosti. 2. **Tehnike koncentracije vina**: - **Zamrzavanje vode (Cryoextraction)**: Ova metoda se koristi, na primer, u proizvodnji leda vina (Icewine). Grožđe se bere zamrznuto, i kada se presuje, voda u grožđu ostaje smrznuta, a sok koji se dobija je bogatiji šećerima i aromama. - **Osmotički procesi**: Neke moderne tehnike koriste polu-permeabilne membrane za uklanjanje dela vode iz mošta ili već fermentisanog vina, čime se povećava koncentracija preostalih šećera i aroma. - **Redukcija zapremine kroz isparavanje**: Neki vinski regioni, poput Tokaja u Mađarskoj, koriste metode prirodnog ili kontrolisanog sušenja grožđa (pasifikacija) da bi koncentrilisali arome i šećere pre fermentacije. Koju god tehniku ili pristup da koristi, cilj je stvoriti vino koje ima izraženiji, bogatiji i složeniji ukusni profil, pružajući uživaocima vina intezivnije i zadovoljavajuće senzorno iskustvo.

Komentari