Konceptualni značenje

Konceptualni je izraz koji se odnosi na ideje, koncepte ili teoričke principe nečega, umesto na fizičke ili praktične aspekte. Konceptualna stvar je nešto što postoji u teoriji, u umu ili kao ideja, ali možda nema fizički ili praktični oblik. Na primer, "konceptualna umetnost" je umetnički pravac u kojem su ideje ili koncepti koje umetnik želi da prenese važniji od estetskih, tehničkih ili materijalnih aspekata dela. Konceptualni dizajn, s druge strane, uključuje formiranje i razvijanje ideja i koncepta umesto praktičnih, funkcionalnih aspekata dizajna. U svakodnevnom govoru, reč "konceptualni" može se koristiti da se opiše nešto što je teorijsko ili apstraktno, u suprotnosti sa nečim što je praktično ili konkretno. Na primer, možete govoriti o "konceptualnom razmišljanju", što znači razmišljanje koje je usredsređeno na ideje i teorije, a ne na praktične detalje.

Komentari