Konstelacijom objašn značenje

Konstelacija u većini konteksta se odnosi na grupu zvezda koje formiraju prepoznatljiv oblik na noćnom nebu, a često su povezane sa mitovima ili pričama iz različitih kultura. Na primer, poznate konstelacije uključuju Orion, Veliki Medved i Andromeda. Međutim, termin "konstelacijom objašnjen" može se odnositi na tehniku zvanu "Family Constellations" (porodične konstelacije) koju je osmislio Bert Hellinger. Porodične konstelacije su terapeutski pristup koji pomaže ljudima da otkriju skrivene porodične dinamike koje imaju uticaj na njihov život. Sesija obično uključuje grupu ljudi koji se okupljaju da predstavljaju članove nečije porodice. Različite formacije ili "konstelacije" koje ljudi formiraju mogu pomoći osobi da bolje shvati problem ili da otkrije neke skrivene uzroke svog problema. Ukoliko se termin koristi u nekom drugom kontekstu, bilo bi korisno dobiti više informacija za precizniji odgovor.

Komentari