Kontroling značenje

Kontroling je menadžerska funkcija koja podrazumeva proces praćenja, merenja i korekcije aktivnosti kako bi se obezbedili da organizacija postiže svoje ciljeve. Kontroling nije samo pogled u prošlost, već podrazumeva stalno praćenje poslovnih procesa, analiziranje rezultata, planiranje budućnosti i donošenje odluka na osnovu analize. Ova funkcija je ključna za efektivno poslovanje jer omogućava menadžerima da utvrde da li se stvari odvijaju u skladu sa planom, te da identifikuju bilo kakva odstupanja, analiziraju njihove uzroke i preduzmu korektivne mere. Kontroling ima veliki uticaj na planiranje, jer jača povratne informacije i pomaže u stalnom usklađivanju ciljeva i strategija preduzeća sa promenljivim okruženjem. Odgovornosti ljudi koji rade na pozicijama kontrolinga obično uključuju nadzor budžeta, kontrolu troškova, analizu financijskih izvještaja, predviđanje budućeg poslovanja i razvoj strategija za poboljšanje poslovanja. Kontroling time doprinosi unapređenju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja, što ga čini neophodnim elementom modernog poslovnog menadžmenta.

Komentari