Kontroling servisira značenje

Kontroling servisira predstavlja proces gde služba kontrolinga (finansijskog monitoringa) pruža svoje usluge. Kontroling je napredna metoda vođenja finansija i poslovanja koja ima za cilj da obezbedi precizne i temeljne analize koje će omogućiti menadžmentu da donese pravovremene i efikasne odluke. Kada se kaže "kontroling servisira", to znači da je ta služba aktivna, tj. da obavlja analize, prati troškove i izveštaje, upoređuje planirane i stvarne rezultate i slično. Ova služba može da radi na identifikaciji problema, merenju performansi, pružanju predloga i preporuka za unapređenje poslovanja. Ova potentna funkcija, koja kombinuje ekonomske, finansijske i statisticke analize, može biti interna (deo preduzeća) ili se može angažovati putem konsultantskih kuća. Sve to zajedno omogućava da se poslovanje drži pod kontrolom, ali i pruža konstantno usavršavanje i unapređenje procesa poslovanja.

Komentari