Korelacionom povezanošću značenje

Korelaciona povezanost je statistički termin koji se koristi za opisivanje odnosa između dve ili više varijabli. U osnovi, korelacija meri u kojoj meri se varijable međusobno pokreću u odnosu jedna na drugu. Na primer, visoko korelirane varijable mogu biti visina i težina ljudi: generalno, viši ljudi imaju tendenciju da budu teži. Tu bi bio pozitivan odnos - kada jedna varijabla raste, druga takođe raste. S druge strane, ima i situacija gde korelacija može biti negativna. Na primer, što je više temperatura napolju, to je niža verovatnoća da će ljudi nositi kapute. Dakle, kada jedna varijabla raste (temperatura), druga pada (nošenje kaputa). Važno je napomenuti: iako korelaciona povezanost može ukazivati na to da postoji odnos između dve varijable, to ne znači nužno da jedna varijabla uzrokuje promene u drugoj. To je poznato kao problem "korelacije ne implicira nužno kauzalnost". Na primer, visoka korelacija između broja vatrogasaca na mestu požara i veličine požara ne znači da vatrogasne ekipe uzrokuju požare; prema tome, oba su rezultat treće varijable (u ovom slučaju veličine požara).

Komentari