Kosmizam značenje

Kosmizam je filozofska i kulturno-obrazovna struja bazirana na ideji da postoji univerzalni harmonijski poredak (kosmos) u prirodi i univerzumu. Ovaj pokret, koji se uglavnom povezuje sa ruskim filozofima u 19. i 20. veku, promoviše ideju da ljudi treba da se usredsrede na istraživanje i osvajanje svemira kao načina za postizanje besmrtnosti i radikalnog proširenja ljudskih mogućnosti. Kosmizam se takođe odnosi na ideologiju koja uključuje transhumanizam (produžetak ljudskeg veka kroz nauku), posthumanizam (koncept da mogu postojati buduće forme biće koje će transcendirati prirodno ljudsko biće) i ideje o kosmičkoj seobi i terraformaciji (proces stvaranja atmosfere, temperature i ekologije na drugim planetama slične Zemlji). Smatra se da kosmizam prepliće nauku, tehnologiju, filozofiju, religiju i umetnost i nastoji da uspostavi sveobuhvatno shvatanje sveta, proučavajući odnose između života, uma, materije i suštine postojanja u univerzumu.

Komentari